Reģistrējies tūlīt

Treniņseminārā par Iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) uzzināsi kādas izmaiņas gaidāmas personāla nodokļos – nodokļu likmēs, to piemērošanā un ietekmē uz nodokļa aprēķinu. Semināra laikā tiks aplūkots, kādas izmaiņas sagaida darba devēju un kā tās ietekmēs fizikās personas. Par to stāstīs PriceWaterhouseCoopers nodokļu konsultāciju vadītāja Irēna Arbidāne.

Diskusijā tiks apskatīti iedzīvotāju ienākuma nodokļa izmaiņu aktuālie jautājumi, par ko diskutēs dažādu iesaistīto nozaru pārstāvji. Par to, kā grāmatvedim praktiski piemērot gaidāmās izmaiņas, skaidros Latvijas Republikas grāmatvežu asociācijas valdes locekle Lilita Bērziņa. Savukārt, ZAB PwC Legal advokāts Māris Paipa stāstīs par izmaiņām darba likumdošanā.

Treniņsemināra pauzēs aicinām uz tīklošanos jeb networkingu ar citiem semināra apmeklētājiem un lektoriem.

Programma

08.30
Reģistrācija treniņsemināram, tīklošanās
09.00
Nodokļu maratona atklāšana

ILZE PALMBAHA

Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācija (LRGA)

Valdes priekšsēdētāja vietniece

09.05
Personāla nodokļu izmaiņas - kā tās ietekmēs fiziskās personas un darba devēju

IRĒNA ARBIDĀNE

PricewaterhouseCoopers (PwC)

Nodokļu konsultāciju vadītāja

10.00
Finanšu ministrijas komentārs

Latvijas Republikas Finanšu ministrija

10.10
Jautājumi & diskusijas

LILITA BĒRZIŅA

Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācija (LRGA)

Valdes locekle

Latvijas Republikas Finanšu ministrija

Uzņēmējs / pašnodarbināta persona

IRĒNA ARBIDĀNE

PricewaterhouseCoopers (PwC)

Nodokļu konsultāciju vadītāja

10.30
Iedvesmai. Personīgā ilgstspēja.

AINĀRS OZOLS

SEB banka

Baltijas divīzijas personāla vadītājs

11.00
Kafijas pauze, tīklošanās
11.20
Piemērošanas praktiskie aspekti

LILITA BĒRZIŅA

Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācija (LRGA)

Valdes locekle

11.40
Darba likumdošana

MĀRIS PAIPA

ZAB PwC Legal

Advokāts

12.00
Treniņsemināra noslēgums, tīklošanās

Reģistrācija

Nodokļu reformas maratons: iedzīvotāju ienākumu nodoklis (IIN)

ĪPAŠĀ CENA - 3 SEMINĀRI 

145'00

+ PVN

Reģistrācija slēgta

iekļauts

Dalība 3 treniņsemināros:

23.01.2018. - IIN

31.01.2018. - UIN 1.daļa

7.02.2018. - UIN 2.daļa

Prezentāciju un darba materiāli

Kafijas pauze

ĪPAŠĀ CENA PwC, LTRK, LRGA, LTA UN LMV BIEDRIEM - 3 SEMINĀRI 

Reģistrācija ar kodu

116'00

+ PVN

Reģistrācija slēgta

iekļauts

Dalība 3 treniņsemināros:

23.01.2018. - IIN

31.01.2018. - UIN 1.daļa

7.02.2018. - UIN 2.daļa

Prezentāciju un darba materiāli

Kafijas pauze

ĪPAŠĀ CENA PwC, LTRK, LRGA, LTA UN LMV BIEDRIEM  

Reģistrācija ar kodu

39'00

+ PVN

Reģistrācija slēgta

iekļauts

Dalība treniņseminārā par IIN

Prezentāciju un darba materiāli

Kafijas pauze

STANDARTA CENA 

55'00

+ PVN

Reģistrācija slēgta

iekļauts

Dalība treniņseminārā par IIN

Prezentāciju un darba materiāli

Kafijas pauze

Ja vēlaties kļūt par konferenes lektoru, atbalstītāju vai sponsoru,
lūdzu rakstīt ziņu: kapitals@kapitals.lv

 

PRIVĀTUMA ATRUNA

 

Šī privātuma atruna nosaka kā SIA “Jaunais kapitāls”, reģistrācijas numurs 40103884003, juridiskā adrese Rīgā, Rūpniecības ielā 54, kontaktinformācija kapitals@kapitals.lv, kā pārzinis apstrādā jūsu datus un nodrošina jūsu kā datu subjekta tiesības atbilstoši Vispārīgajai datu aizsardzības regulai (“Regula”).

 

Aicinām jūs rūpīgi iepazīties uz šo privātuma atrunu, jo tā satur svarīgu informāciju, kura mums jums ir jāsniedz, iegūstot no jums personas datus. Personas dati ir jebkāda informācija, kas attiecas uz jums kā fizisku personu, piemēram, vārds, uzvārds, adrese, telefona numurs un cita informācija.

 

Datu apstrādes apjoms, nolūks un pamats

  • mēs apstrādājam šādus jūsu personas datus – vārds, uzvārds, ieņemamais amats uzņēmumā, kontaktinformācija (e-pasta adrese, telefona numurus);
  • mēs apstrādājam jūsu datus, lai sniegtu jums kā biznesa vides pārstāvim pilnīgu, vispusīgu un aktuālu informāciju par mūsu rīkotajām biznesa konferencēm un citiem šāda veida pasākumiem, un lai nodrošinātu jums, jūsu biznesa partneriem, kolēģiem un darbiniekiem  iespēju tajos piedalīties;
  • mēs apstrādājam jūsu datus pamatojoties uz jūsu piekrišanu; jums ir tiesības brīvi izlemt, vai saņemt no mums informāciju un mūsu pakalpojumus.

 

Datu uzglabāšana

Mēs apstrādāsim jūsu datus tik ilgi, kamēr jums būs interese saņemt no mums pakalpojumus.

 

Datu nodošana

Ņemot vērā jums nepieciešamos pakalpojumus, mēs varam nodot jūsu datus fiziskām un juridiskām personām (datu apstrādātājiem), lai mūsu vārdā veiktu atsevišķas apstrādes darbības.

Parasti mēs nenododam jūsu datus trešajām personām, tomēr gadījumos, ja jūs izsakiet savu piekrišanu, mēs varam nodot jūsu datus mūsu uzticamiem sadarbības partneriem.

Tiesību aktos noteiktajos gadījumos jūsu dati var tikt izpausti tiesību aizsardzības iestādēm un citām kompetentām valsts vai pašvaldību institūcijām pēc to ieprasījuma, vai, aizstāvot mūsu tiesiskās intereses, sakarā ar pret mums iesniegtām prasībām.

 

Datu drošība

Dalībnieka dati tiks glabāti uz drošiem serveriem Eiropas Ekonomiskajā Zonā, pielietojot visus saprātīgus tehnoloģiskus un organizatoriskus pasākumus, kas ir pieejami, lai nodrošinātos pret neatļautu piekļuvi.

 

Datu piekļuve un labošana

Jums ir tiesības pieprasīt informāciju par saviem datiem, kas ir mūsu rīcībā, t.i., izmantot datu subjekta piekļuves tiesības. Tāpat jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs labotu un papildinātu mūsu rīcībā esošus datus, kas varētu būt neprecīzi vai kas ir mainījušies, kopš jūs mums to nodevāt. Regulā noteiktos gadījumos, Jums ir tiesības prasīt arī datu dzēšanu.

 

Iebildumi pret datu izmantošanu

Jūs varat pieprasīt, lai, Regulā noteiktos gadījumos, mēs ierobežojam veidus, kādos mēs izmantojam dalībnieka datus, vai iebilst atsevišķiem apstrādes veidiem. Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei.

 

Datu pārnesamība

Jums ir tiesības prasīt saņemt personas datus, kurus, jūs esat mums sniedzis, un prasīt, lai, mēs nosūtām personas datus, kurus jūs esat mums sniedzis, citam pārzinim, ja tas ir iespējams.

 

Iesniegumu, pieprasījumu, iebildumu iesniegšana

Jebkādi iesniegumi, pieprasījumi, iebildumi uzziņas vai jautājumi par dalībnieka personas datu izmantošanu var tikt nosūtīti mums uz adresi Rūpniecības iela 54, Rīga, LV 1045 vai e-pastu kapitals@kapitals.lv. Mēs tos izskatīsim bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā mēneša laikā informēsim par darbībām, kas pēc jūsu iesnieguma veiktas, vai par objektīvu nepieciešamību pagarināt termiņu.

 

Tiesības iesniegt sūdzības

Ja Jūs vēlaties iesniegt sūdzību par mūsu rīcību datu apstrādē, jūs varat kontaktēties ar mums, lūdzot izskatīt gadījumu un iesniedzot to rakstveidā Rūpniecības ielā 54, Rīgā, LV1045 vai izmantojot e-pastu  kapitals@kapitals.lv.

 

Ja jūs neapmierinās mūsu atbilde vai jūs uzskatīsiet, ka mēs veicam personas datu apstrādi pretēji tiesību aktu prasībām, jūs varat iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai. Sīkāku informāciju var atrast mājas lapā www.dvi.gov.lv.

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalsta:

Partneri:

Norises vieta

Uzzini pirmais


seko mums

mūsu rekvizīti

SIA „Jaunais kapitāls”
Vien. Reģ. Nr.: 40103884003
Adrese: Rūpniecības iela 54, Rīga, LV-1045
Banka: AS SEB BANKA
Kods: UNLALV2X
Konts: LV85UNLA0055000086257

Sazināties ar mums

+37127267222
kapitals@kapitals.lv

Kā mūs atrast?

Pētersalas biznesa centrs
Rūpniecības iela 54
Rīga, LV-1045