REĢISTRĀCIJA SLĒGTA

Kas notiek Eiropas enerģētikā, un kurp virzāmies mēs? Kā mainījies Latvijas tirgus pēc gāzes tirgus atvēršanas? Ko varam mācīties no Baltijas valstu kaimiņiem un citām Eiropas Savienības dalībvalstīm? Cik tālu esam tikuši ar Nacionālā klimata un enerģētikas plāna izstrādi? Un galu galā – kur ņemt naudu, lai realizētu enerģētikas projektus?

Atbildes uz šiem un citiem Latvijas tautsaimniecībai būtiskiem jautājumiem noskaidrosim gada vērienīgākajā nozares notikumā – konferencē ENERĢĒTIKA 2018, šī gada 13. septembrī!

Programma

09.00
Reģistrācija, kafijas pauze
09.20
Konferences atklāšana

Reinis Āboltiņš

Konferences moderators

09.30
Electricity Market Design: kurp virzās Eiropa un kādus risinājumus radušas dažādas Eiropas valstis

Krišjānis Kariņš

EIROPAS PARLAMENTA DEPUTĀTS

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas loceklis

09.50
Latvijas valsts enerģētikas stratēģija (ko uzņēmējam gaidīt 3-5 gadu perspektīvā). Kāda ir virzība ar Nacionālo klimata un enerģētikas plāna izstrādi

Arvils Ašeradens

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrs

10.10
Ceļā uz Eiropas dekarbonizāciju

Āris Žīgurs

AS "Latvenergo"

Valdes priekšsēdētājs, galvenais izpilddirektors

10.30
Main conclusions from Bente, Baltic Energy Technology Perspectives, 2030-2050

Hans Jorgens Koch

Nordic Energy Research

Izpilddirektors

10.50
Aktuālā tirgus situācija pēc dabas gāzes tirgus atvēršanas

Rolands Irklis

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

Padomes priekšsēdētājs

11.10
Ceļā uz sinhronizāciju ar Eiropu

Gatis Junghāns

AS "Augstsprieguma tīkls"

Valdes loceklis

11.30
Pusdienas
12.30
Paneļdiskusija: 2019. gada cenu prognozes un ko mēs jaunu piedāvāsim

Jānis Bethers

SIA "Enefit"

Valdes priekšsēdētājs

Krišjānis Baidekalns

SIA "AJ Power"

Izpilddirektors

Kristaps Muzikants

SIA "Geton Energy"

Izpilddirektors

Kristaps Ločmelis

AS "Latvenergo"

Regulācijas lietu vadītājs

Diskusiju vada:

Inese Dosē

SIA"PricewaterhouseCoopers"

Vecākā konsultante un enerģētikas eksperte

13.00
Inovāciju izsauktās paradigmas izmaiņas sektorā

Inese Dosē

SIA"PricewaterhouseCoopers"

Vecākā konsultante un enerģētikas eksperte

13.20
Vai un kā AS "Sadales tīkls" efektivitātes plāns ietekmēs klientus

Sandis Jansons

AS "Sadales tīkls"

Valdes priekšsēdētājs, izpilddirektors

13.40
Iespējas, ko sniedz kvalitatīvi dati. No datu grafikiem uz risinājumiem

Artūrs Pielēns-Pelēns

SIA "Lattelecom"

SIA "Lattelecom" zīmola tet attīstības direktors

14.00
Kafijas pauze
14.20
Kā bez investīcijām palielināt peļņu uz apgaismojuma izmaksu rēķina

Kaspars Osis

SIA "RCG Lighthouse"

Valdes priekšsēdētājs

14.40
Paneļdiskusija: Uzņēmumu pieredze: efektīvs enerģijas patēriņš

Elīza Ķeirāne

AS "Latvijas Zaļais punkts"

Energoauditore

Anrijs Tukulis

AS "Latvenergo"

Energoefektivitātes projektu vadītājs

Jānis Lindermanis

SIA "Istabai"

Vadītājs

15.10
Kā tehnoloģijas ietekmē produktivitāti un izmaksas? Uzņēmuma pieredze izveidojot vienu no modernākajiem birojiem Latvijā

Igors Golubevs

SIA "Schneider Electric Latvija"

Tirdzniecības vadītājs

15.40
Kur ņemt naudu, lai realizētu enerģētikas projektus

Edgars Kudurs

AS "Attīstības finanšu institūcija Altum"

Uzņēmumu energoefektivitātes daļas vadītājs

16.00
Konferences noslēgums

Reģistrācija

Enerģētika 2018

STANDARTA CENA  

Aktīvs līdz 12.09.2018.

79'00

+ PVN

Reģistrēties

iekļauts

Dalība konferencē

Lektoru prezentācijas

Izdales materiāli

Kafijas pauze un pusdienas

Ja vēlaties kļūt par konferenes lektoru, atbalstītāju vai sponsoru,
lūdzu rakstīt ziņu: kapitals@kapitals.lv

 

PRIVĀTUMA ATRUNA

 

Šī privātuma atruna nosaka kā SIA “Jaunais kapitāls”, reģistrācijas numurs 40103884003, juridiskā adrese Rīgā, Rūpniecības ielā 54, kontaktinformācija kapitals@kapitals.lv, kā pārzinis apstrādā jūsu datus un nodrošina jūsu kā datu subjekta tiesības atbilstoši Vispārīgajai datu aizsardzības regulai (“Regula”).

 

Aicinām jūs rūpīgi iepazīties uz šo privātuma atrunu, jo tā satur svarīgu informāciju, kura mums jums ir jāsniedz, iegūstot no jums personas datus. Personas dati ir jebkāda informācija, kas attiecas uz jums kā fizisku personu, piemēram, vārds, uzvārds, adrese, telefona numurs un cita informācija.

 

Datu apstrādes apjoms, nolūks un pamats

  • mēs apstrādājam šādus jūsu personas datus – vārds, uzvārds, ieņemamais amats uzņēmumā, kontaktinformācija (e-pasta adrese, telefona numurus);
  • mēs apstrādājam jūsu datus, lai sniegtu jums kā biznesa vides pārstāvim pilnīgu, vispusīgu un aktuālu informāciju par mūsu rīkotajām biznesa konferencēm un citiem šāda veida pasākumiem, un lai nodrošinātu jums, jūsu biznesa partneriem, kolēģiem un darbiniekiem  iespēju tajos piedalīties;
  • mēs apstrādājam jūsu datus pamatojoties uz jūsu piekrišanu; jums ir tiesības brīvi izlemt, vai saņemt no mums informāciju un mūsu pakalpojumus.

 

Datu uzglabāšana

Mēs apstrādāsim jūsu datus tik ilgi, kamēr jums būs interese saņemt no mums pakalpojumus.

 

Datu nodošana

Ņemot vērā jums nepieciešamos pakalpojumus, mēs varam nodot jūsu datus fiziskām un juridiskām personām (datu apstrādātājiem), lai mūsu vārdā veiktu atsevišķas apstrādes darbības.

Parasti mēs nenododam jūsu datus trešajām personām, tomēr gadījumos, ja jūs izsakiet savu piekrišanu, mēs varam nodot jūsu datus mūsu uzticamiem sadarbības partneriem.

Tiesību aktos noteiktajos gadījumos jūsu dati var tikt izpausti tiesību aizsardzības iestādēm un citām kompetentām valsts vai pašvaldību institūcijām pēc to ieprasījuma, vai, aizstāvot mūsu tiesiskās intereses, sakarā ar pret mums iesniegtām prasībām.

 

Datu drošība

Dalībnieka dati tiks glabāti uz drošiem serveriem Eiropas Ekonomiskajā Zonā, pielietojot visus saprātīgus tehnoloģiskus un organizatoriskus pasākumus, kas ir pieejami, lai nodrošinātos pret neatļautu piekļuvi.

 

Datu piekļuve un labošana

Jums ir tiesības pieprasīt informāciju par saviem datiem, kas ir mūsu rīcībā, t.i., izmantot datu subjekta piekļuves tiesības. Tāpat jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs labotu un papildinātu mūsu rīcībā esošus datus, kas varētu būt neprecīzi vai kas ir mainījušies, kopš jūs mums to nodevāt. Regulā noteiktos gadījumos, Jums ir tiesības prasīt arī datu dzēšanu.

 

Iebildumi pret datu izmantošanu

Jūs varat pieprasīt, lai, Regulā noteiktos gadījumos, mēs ierobežojam veidus, kādos mēs izmantojam dalībnieka datus, vai iebilst atsevišķiem apstrādes veidiem. Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei.

 

Datu pārnesamība

Jums ir tiesības prasīt saņemt personas datus, kurus, jūs esat mums sniedzis, un prasīt, lai, mēs nosūtām personas datus, kurus jūs esat mums sniedzis, citam pārzinim, ja tas ir iespējams.

 

Iesniegumu, pieprasījumu, iebildumu iesniegšana

Jebkādi iesniegumi, pieprasījumi, iebildumi uzziņas vai jautājumi par dalībnieka personas datu izmantošanu var tikt nosūtīti mums uz adresi Rūpniecības iela 54, Rīga, LV 1045 vai e-pastu kapitals@kapitals.lv. Mēs tos izskatīsim bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā mēneša laikā informēsim par darbībām, kas pēc jūsu iesnieguma veiktas, vai par objektīvu nepieciešamību pagarināt termiņu.

 

Tiesības iesniegt sūdzības

Ja Jūs vēlaties iesniegt sūdzību par mūsu rīcību datu apstrādē, jūs varat kontaktēties ar mums, lūdzot izskatīt gadījumu un iesniedzot to rakstveidā Rūpniecības ielā 54, Rīgā, LV1045 vai izmantojot e-pastu  kapitals@kapitals.lv.

 

Ja jūs neapmierinās mūsu atbilde vai jūs uzskatīsiet, ka mēs veicam personas datu apstrādi pretēji tiesību aktu prasībām, jūs varat iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai. Sīkāku informāciju var atrast mājas lapā www.dvi.gov.lv.

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalsta:

Partneri:

Norises vieta

Uzzini pirmais


seko mums

mūsu rekvizīti

SIA „Jaunais kapitāls”
Vien. Reģ. Nr.: 40103884003
Adrese: Rūpniecības iela 54, Rīga, LV-1045
Banka: AS SEB BANKA
Kods: UNLALV2X
Konts: LV85UNLA0055000086257

Sazināties ar mums

+37127267222
kapitals@kapitals.lv

Kā mūs atrast?

Pētersalas biznesa centrs
Rūpniecības iela 54
Rīga, LV-1045